Wat wij doen

Dienstverlening

ASAP verleent administratieve en fiscale diensten, voor verschillende branches om de client zijn financiële doelstellingen te laten behalen. ZZP’ers, samenwerkingsverbanden, Vennootschappen, Stichtingen en verenigingen vertrouwen op ons om hen te voorzien van financiële begeleiding waaronder:

 • Jaarrekeningen
 • Administratie
 • Management-rapportage
 • Aangiften
 • Startende ondernemers

Jaarrekeningen

 • Een onderneming die wordt gedreven in de vorm van een B.V. dient jaarlijks een jaarrekening op te stellen, die moet voldoen aan de richtlijnen zoals gesteld in de wet en deze dient te worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 • Een eenmanszaak mag zijn jaarcijfers opnemen in de aangifte inkomstenbelasting. Uiteraard moet deze voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Wij kunnen u helpen met deze verplichting door uw administratie te reviewen en daaruit de jaarcijfers te produceren.

Administratie

Wij kunnen ook uw financiële administratie voeren. Dat kan zowel via onze online administratiesoftware, danwel dat u de bescheiden bij ons aanlevert en wij deze verwerken. Daarbij kunt u denken aan:

 • Financiele administratie, zoals:
 • Verkoopfacturen
 • Inkoopfacturen
 • Bankafschriften
 • Salarisadministraties
 • Aangifte Loonheffing
 • Aangifte Omzetbelasting
 • Diverse subsidieregelingen

Management rapportage

 • Management rapportage waarin begrepen de review van de door u gevoerde administratie, waarbij wij iedere afzonderlijke post beoordelen en u inzicht geven in de cijfers.
 • Financiële en niet-financiële analyse
 • Kostprijsindicatoren (KPI’s) waaronder Margebeoordelingen en verhoudingen per product / afdeling of project

Aangiften

Naast de aangifte loonheffing en omzetbelasting kunnen wij u ook van dienst zijn bij de jaarlijkse eindverantwoording.

 • Aangifte Inkomstenbelasting (van zowel ZZP’er als de DGA)
 • Aangifte Vennootschapsbelasting

Startende ondernemers

Ook zijn wij bij uitstek de dienstverleners voor het helpen om uw onderneming te starten en direct een gedegen finciele administratie te voeren. U kunt daarbij denken aan:

 • Hulp bij het opstellen van een ondernemingsplan
 • Opstellen van budgetten en prognoses
 • Hulp bij eventueel benodigde financiering via ons netwerk
Gratis advies

Vraag een offerte aan